Luontokuva (2)

Kangasniemellä toimii hyvinvointikeskuksen, sosiaali- ja opetustoimen sekä seurakunnan työntekijöistä muodostuva kriisiryhmä. Kriisiryhmä järjestää onnettomuus-, katastrofi- ym. vaikeiden tilanteiden jälkeistä henkistä tukea ja apua niille, joita tapahtunut koskettaa. Akuuteissa tilanteissa auttavat päivystävät pelastus- ja ensiaputyöntekijät. He arvioivat henkisen tuen ja avun tarpeen sekä tarjoavat tapahtuman eri osapuolille mahdollisuuden saada kriisiryhmältä jatkotukea. Kun tukea halutaan, akuutin tilanteen hoitaja soittaa kriisipuhelimeen kriisipäivystäjälle. Tästä lähtee liikkeelle tilanteen jatkotyöstäminen.

Kriisiryhmä järjestää tarpeellisen tuen joko yksilö- tai ryhmämuotoisesti. Jälkipuinti-istunto tarkoittaa ryhmäistuntoa, joka järjestetään 1-3 vuorokauden kuluttua järkyttävästä tapahtumasta ja jossa käydään mahdollisimman turvallisesti läpi tilanne niin asia-, ajatus- kuin tunnetasolla. Kriisiavun tavoitteena on tukea tilanteesta selviytymistä ja palautumista vähitellen ”normaaliin” elämään.

Lisätietoa kriisiryhmän toiminnasta antavat Kangasniemen hyvinvointikeskuksen vastaanotto, mielenterveystoimisto ja sosiaalitoimi.

Jaksatko yksin_tiedote


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU