omenankukkia

Palvelutuotantoyksikkömme sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää (Essote) 1.1.2017 alkaen.

Lisätietoa www.essote.fi

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito on yhdistetty yhteiseksi kotihoidoksi. Kotihoidon tavoitteena on laadukas ja turvallinen sairaanhoito ja hoiva sekä huolenpito asiakkaan omassa kodissa. Kotihoitoa voi saada alentuneen toimintakyvyn, sairauden, perhetilanteen tai vammaisuuden perusteella. Kotipalveluna tarjotaan tukipalveluita kuten turva-, hygienia- ja asiointipalveluja. Kotisairaanhoidolla tarkoitetaan sairaanhoidollisia palveluja, jotka toteutetaan lääkärin ohjauksella asiakkaan omassa kodissa.

Sairaanhoito ja huolenpito perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka tehdään yhteistyössä asiakkaan, läheisen ja kotihoidon työntekijän kanssa.

Kotihoidon yhteystiedot 1.1.2017 alkaen:

Kotihoidon esimies
Maaret Tiihonen
puh. 0400 124 603
maaret.tiihonen(at)essote.fi

Kotipalveluohjaaja
Ulla Riikonen
puh. 040 731 6918
ulla.riikonen(at)essote.fi

Kotihoitotoimisto sijaitsee Palvelukeskus Mäntykankaan rakennuksessa osoitteessa Otto Mannisen tie 92, 51200 Kangasniemi.

Kotihoidon tiimit
Kotihoito on jaettu kolmeen tiimialueeseen. Tiimiin kuuluu sairaanhoitajia, lähi- tai kodinhoitajia ja kotiavustajia. Tiimivastaavat toimivat yhdyshenkilöinä ja asiakkaiden palveluiden järjestäjinä. Tiimivastaaville voi ilmoittaa mahdollisista muutoksista ja palvelutarpeen arvioinnista.

Palvelutarpeen arviointi tehdään viimeistään 7 päivän kuluessa palvelutarpeen ilmoittamisesta.

 • Läntinen alue, tiimivastaava puh. 040 520 6702. Ilta- ja viikonloppu puh. 040 827 2953.
  Läntiseen alueeseen kuuluu
  Taajama-alue: Nakertaja, Kiertokallio ja Salmela
  Haja-asutusalue: Laitiala, Unnukkala, Istruala, Ohensalo, Pylvänälä, Kaihlamäki, Hännilä, Äkryntaipale, Paappala, Rytkölä, Makkola, Rekola, Synsiö ja Hyyrylä
 • Itäinen alue, tiimivastaava puh. 0400 796 762. Ilta- ja viikonloppu puh. 0400 169 760 ja puh. 040 520 6703 (vanhustentalo)
  Itäiseen alueeseen kuuluu
  Taajama-alue: Kirkkoniemi, Kiviniemi, Lapasniemi, Lapaskangas ja Saarenmaa
  Haja-asutusalue: Reinikkala, Koittila, Kauppila, Pölläkkä, Ruokomäki, Kutemajärvi ja Vihave.
 • Eteläinen alue, tiimivastaava puh. 040 504 6545. Ilta- ja viikonloppu puh. 0400 434 328 ja 040 548 1168 (palveluasunnot).
  Eteläiseen alueeseen kuuluu
  Taajama-alue: Otto Mannisen tie 94 ja 96 (palveluasunnot ja vanhustentalo III ), Vihinkangas, Levälahti, Marjoniemi
  Haja-asutusalue: Vuojalahti, Rauhajärvi, Luusniemi, Läsäkoski, Harjunmaa, Vaimosniemi, Suurola, Mannila, Hokka ja Ukonniemi

Kotihoidon maksut
Kotihoidon maksut määräytyvät 1.1.2017 alkaen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) asiakasmaksujen mukaisesti. Maksuperusteista saa tarkempaa tietoa kotipalveluohjaaja Ulla Riikoselta.

Kotihoito 10062015 8

Omaishoidon tukimuodot
Omaishoitajilla on mahdollisuus saada erilaisia tukimuotoja taloudellisesta tuesta hoitoapuun ja tukipalveluihin sekä virkistys- ja kuntoutustoimintaan.
Omaishoidon tukimuodoista vastaa kotipalveluohjaaja Ulla Riikonen puh. 040 731 6918.

Avaa Omaishoidon tukimuodot 2017 tiedote

Avaa Kotihoidon omavalvontasuunnitelma 5.10.2016


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU