Avopalveluissa tuetaan, ohjataan ja neuvotaan kehitysvammaisia ja autistisia henkilöitä sekä heidän omaisiaan elämän erilaisissa tilanteissa. Asiakkaat voivat olla kaikenikäisiä: vauvaikäisistä aina ikääntyneisiin asti.

Alaikäisten asiakkaiden kohdalla yhteistyötä tehdään koko perheen kanssa, jolloin työ kohdistuu sekä lapseen tai nuoreen että vanhempien tukemiseen ja ohjaamiseen. Lisäksi uutena työmuotona lapsiasiakkaiden kohdalla on toteutettu tavoitteellista ja kuntouttavaa pienryhmätoimintaa yhteistyössä koulun kanssa. Avopalveluissa tehdään myös runsaasti moniammatillista yhteistyötä eri tahojen kanssa kaikenikäisten asiakkaiden yksilöllisten tilanteiden ja elämänkaaren eri vaiheisiin liittyvien tarpeiden mukaisesti.

Keto 10062015 34

Itsenäisesti tai omaisten parissa asuvien työikäisten ja ikääntyvien asiakkaiden kanssa toimiessa työn keskiössä on asiakkaiden ohjaaminen ja tukeminen päivittäisen elämän monenlaisista erilaisista toiminnoista selviytymisessä.

Lisätietoja:
Avopalveluohjaaja puh. 0400 132 262


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU