Mäntykankaan alue 10092015 17

Asuntola Mäntyranta tarjoaa ohjattua asumista kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Asuntola käsittää rivitalon, jossa on 10 erillistä yksiötä sekä yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat. Tilat on peruskorjattu keväällä 2006.

Asuntolan toiminnan lähtökohtana ovat asukkaiden yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne. Päivittäisessä elämässä pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita asukkaat tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista. Heitä ohjataan erilaisissa jokapäiväiseen elämään liittyvissä tehtävissä sekä osallistutaan yhdessä erilaisiin ympäröivän yhteiskunnan aktiviteetteihin ja kulttuuritarjontaan.

Asuntolassa ei ole yövalvontaa, mutta hätätapauksissa apua saa vieressä sijaitsevasta vanhainkodista.

Mäntykankaan alue 10092015 19

Yhteystiedot:
Asuntola Mäntyranta
Otto Mannisen tie 90
51200 Kangasniemi

Ohjaajat puh. 040 592 6259 ja 040 678 1039

Mäntykankaan alue 10092015 12


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU