Kehitysvammapalvelut

Palvelutuotantoyksikkömme sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää (Essote) 1.1.2017 alkaen.

Lisätietoa www.essote.fi

Kehitysvammapalveluiden tehtävänä on tuottaa palveluita, joilla ohjataan, tuetaan tai autetaan kehitysvammaisia ja autistisia henkilöitä sekä heidän perheitään elämänkaaren eri vaiheissa ja monenlaisissa elämäntilanteissa.

Jokaiselle kehitysvammapalveluiden asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma sekä erityishuolto-ohjelma. Niiden avulla asiakkaille räätälöidään heidän tarvitsemansa ja heitä parhaiten hyödyttävät palvelut. Palveluilla pyritään edistämään asiakkaiden elämänlaatua, tukemaan itsenäistä selviytymistä päivittäisen elämän eri toiminnoissa sekä edistämään mahdollisimman yhdenvertaista osallistumista elämän eri alueilla.

Essoten vanhus- ja vammaispalvelut:

PALVELUNEUVO arkisin klo 8 – 16  puh. 015 211 557
mm.
-vammaispalvelut ja kehitysvammaisten palvelut
-palveluasuminen

Niina Kaukonen puh. 044 794 4003
vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Minna Marjakangas puh. 044 351 2552
vammaispalvelujen vastaava sosiaalityöntekijä

 


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU