Psykologin vastaanotto

Terveyskeskuspsykologin työnkuva on laaja-alainen, mutta painottuu lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään työhön sisältäen myös koulupsykologisen työn. Psykologin asiakastyö sisältää mm. ohjausta ja neuvontaa, psykologisia tutkimuksia ja terapiatyyppistä keskusteluapua.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen sekä asiakkaan ja työntekijän väliseen avoimeen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on asiakkaiden terveen kehityksen tukeminen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen.

Tarvittaessa psykologi toimii yhteistyössä muiden tahojen, kuten neuvolan, puheterapeutin, päivähoidon, koulun, sosiaalitoimen ja mielenterveystoimiston kanssa.

Psykologiin voit ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun:

  • haluat keskustella lapsen odotukseen, kehitykseen tai kasvatukseen liittyvistä asioista
  • lapsen elämässä, käyttäytymisessä tai koulunkäynnissä ja oppimisessa on asioita, jotka mietityttävät ja huolestuttavat sinua
  • olet kohdannut elämässäsi elämäntilannekriisin, menetyksen tai pulmatilanteen, josta selviytymiseen kaipaat lyhytkestoista keskusteluapua

Yhteystiedot:
Psykologi Noora Jukola-Paananen
Sairaalantie 15 (eläinlääkärin talo)
51200 Kangasniemi
puh. 0400 549 528


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU