Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017. Ennakkoäänestysaika on Suomessa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4. Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin.

Äänioikeus on siinä kunnassa, joka on äänestäjän kotikunta väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 51. päivänä ennen vaalipäivää päivän päättyessä, toisin sanoen siinä kunnassa, joka on kotikunta 17.2.2017.

Sinä kuntalaisena olet oikeutettu valitsemaan itse edustajasi päättämään kuntaasi ja lähiympäristöäsi koskevista asioista. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta, eli sinulta.

Kangasniemellä ennakkoäänestyspaikka on kunnantalon aula sekä uutena kokeiluna kyliä kiertävä äänestysauto

Kunnantalon ennakkoäänestys on avoinna seuraavasti:

keskiviikko-perjantai 29.-31.3.2017 klo 8-17

lauantai-sunnuntai 1-2.4.2017 klo 9-15

maanantai-tiistai 3.-4.4.2017 klo 8-18

 

Ennakkoäänestysauton reitti kuntavaaleissa 2017

Keskiviikko 29.3.2017                                                            Käyntiosoite:

klo 9:00-10:30 Hokka – Otto Mannisen koulu              Hokan koulutie 21, 51200 Kangasniemi

klo 11:00-12:30 Laitiala – Kouluniemi                             Suomäentie 69, 51200 Kangasniemi

klo 13:14:30 Äkry – Äkryn koulu                                         Toivakantie 1064, 51340 Hännilä

klo 15:00-16:30 Makkola – Toukolan talo                       Toukolantie 15, 51360 Koivula

Torstai 30.3.2017

klo 9:00-10:30 Kutemajärven talouskauppa                  Hiidenniementie 5, 51270 Kutemajärvi

klo 11:00-12:30 Koittilan koulu                                            Pölläkänmäentie 25, 51270 Tahkomäki

klo 13:-14:30 Ruokomäen kylätalo                                     Ruokomäentie 653, 41580 Sauvamäki

Perjantai 31.3.2017

klo 9:00-10:30 Vuojalahden koulu                                        Vuojalahdentie 16, 51440 Vuojalahti

klo 11:00-12:30 Läsäkosken kartano                                   Tukkilahdentie 71, 51430 Läsäkoski

klo 13:00-14:30 Luusniemen Elon talo                                Janhosenniementie 4, 51460 Luusniemi

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka on kaikilla kangasniemeläisillä kunnantalon aula

Äänestysalue 001 Kangasniemi 9.4.2017 klo 9-20

 

banneri_vaihtuva_150x150_0

EHDOKKAAKSI?

Ehdokkaan on täytettävä kuntalaissa säädetyt yleisen vaalikelpoisuuden edellytykset eli henkilön pitää olla 18 vuotta ja kotikunnan pitää olla se kunta, jossa hän asettuu ehdokkaaksi. Lisäksi hän ei saa olla laissa säädetyssä palvelussuhteessa valtuutettujen toimikauden alkaessa. Esimerkiksi viranhaltija, joka toimii kunnan johtavassa tehtävässä ei voi olla ehdokkaana työnantajakuntansa valtuustoon.

LISÄÄ TIETOA KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTÄMISESTÄ JA EHDOLLE ASETTUMISESTA SEKÄ TUKEA PÄÄTÖKSENTEKOON: www.kuntavaalit.fi

Kuntavaalien ehdokasasettelulomakkeet puolueille ja valitsijayhdistyksille

Vaaliasiakirjojen toimittaminen keskusvaalilautakunnalle

Puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset sekä yhteislistojen ja vaaliliittojen muodostamista koskevat ilmoitukset on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.2.2017 klo 16. Vaaliasiakirjoja vastaanottaa 27.-28.2.2017 klo 8-16 keskusvaalilautakunnan sihteeri Liina Kuusela p 040 523 8018.


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU