Europarlamenttivaalit 2019 Vaalipäivän 26.5.2019 äänestys

Europarlamenttivaalit 2019  Vaalipäivän 26.5.2019 äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 kello 9:00-20:00. Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin merkityssä oman äänestysalueensa äänestyspaikassa. Kangasniemen kunnassa vaalipäivän äänestyspaikka on Kangasniemen Kunnantalon aula, Otto Mannisen tie 2.

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa. Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä vuoden 2019 vaaleissa on 14.