Category Archives: Uutiset

Kysely kuntalaisille

Vastaa kyselyyn!

Kerro ajatuksiasi toiminnasta, joka edistäisi mielestäsi kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä toimenpiteistä, joilla kunnan viihtyisyyttä, eläväisyyttä ja maaseutumaista asumista voitaisiin edistää.

Kysely on osa kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelua, ja se on avoinna kuntalaisille 22.2. – 10.3.2019.

Siirry kyselyyn tästä

Hyvinvointikertomus on kunnassa ja tulevissa maakunnissa eri toimialojen yhdessä laatima tietopaketti asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Se on työväline, jonka avulla hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä suunnitellaan, seurataan, arvioidaan ja raportoidaan.

Kangasniemen kunta valmistelee hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa kuluvalle valtuustokaudelle. Hyvinvointikertomuksen ja siihen kuuluvan hyvinvointisuunnitelman on määrä olla valmis hyväksyttäväksi kesällä 2019.

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmisteluun liittyy kuntalaisten kuuleminen, jota toteutetaan mm. tämän kyselyn avulla.

 

 

 

 

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 18.2.2019

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali, 18.2.2019 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
§ 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2. Pöytäkirjan tarkastus
§ 3. Kaavoituskatsaus 2018 – 2019, kaavoitusohjelma 2019
§ 4. Tilintarkastuksen kilpailutus
§ 5. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 22.2.2019 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
hallintopäällikön työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon ruokalassa klo 17.30.
Kangasniemellä 11.2.2019
Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Johtoryhmä tavattavissa Kunnantalon aulassa

Hallintopäällikkö Sari Linturi-Sahlman on kuntalaisten tavattavissa torstaina 7.2.2019 klo 9-11 Kunnantalon aulassa. Tervetuloa keskustelemaan hänen kanssaan ajankohtaisista asioista. Kunnan johtoryhmän jäsenet siirtävät toimistonsa vuorotellen Kunnantalon aulaan talven aikana.

Avoimen päivätoiminnan ohjelma helmikuussa 2019

IKÄIHMISTEN AVOIN PÄIVÄTOIMINTA helmikuussa 2019
Otto Mannisen tie 5, 51200 Kangasniemi

Kokoontumiset kuukausiohjelman mukaisesti.
Terveydenhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta klo 9.00 – 11.00.
Avoin päivätoiminta on kävijöille maksutonta. Tervetuloa mukaan!

Keskiviikko 6.2.
• Klo 11.00 Tuolijumppa
• Klo 11.45 Tutustumme Jukka Joutsin kotisivujen kautta kirkonkylän vanhaan miljööseen.

Keskiviikko 13.2.
• Klo 11.00 Tuolijumppa

Keskiviikko 20.2.
• Klo 11.00 Tuolijumppa
• Klo 11.45 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja lääkehoidon arviointipalvelu, vierailijana proviisori Jutta Suvanto. Kangasniemen apteekki tarjoaa kahvit.

Keskiviikko 27.2.
• Klo 11.00 Tuolijumppa

Johtoryhmä tavattavissa Kunnantalon aulassa

Talouspäällikkö Mirja Ursin on kuntalaisten tavattavissa torstaina 31.1.2019 klo 9-11 Kunnantalon aulassa. Tervetuloa keskustelemaan hänen kanssaan ajankohtaisista asioista. Kunnan johtoryhmän jäsenet siirtävät toimistonsa vuorotellen Kunnantalon aulaan talven aikana.

Johtoryhmä tavattavissa Kunnantalon aulassa

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Huovinen on kuntalaisten tavattavissa torstaina 24.1.2019 klo 9-11 Kunnantalon aulassa. Tervetuloa keskustelemaan hänen kanssaan ajankohtaisista asioista. Kunnan johtoryhmän jäsenet siirtävät toimistonsa vuorotellen Kunnantalon aulaan talven aikana.