Category Archives: Uutiset

Kesätöitä tarjolla nuorille

Kesätöitä tarjolla nuorille!

Kangasniemen kunta julistaa haettavaksi nuorten kesätyöpaikat:

1. Puisto- ja viheralueiden kunnossapito:

Kangasniemen kunta hakee 16 v. täyttäneitä opiskelijoita keskustan asemakaava-alueille puisto- ja viheralueidensa kunnossapitotöihin kukin työsuhde määräajaksi (n. 1 – 1,5 kk) sopimuksen mukaan. Hakija voi esittää toiveensa ensisijaiseksi työjaksokseen viikoille 18 – 35. Kunta pidättää kuitenkin oikeuden päättää hyväksyttyjen hakemusten työjaksoista. Työaika on 6 h/5 päivänä viikossa. Aikaisempi työkokemus tai alan koulutus, opintomenestys, ajokortillisuus ja auton käyttömahdollisuus luetaan hakijoille eduksi. Mahdollisuus työskennellä toukokuussa tai elokuussa on myös eduksi. Kuitenkin palkataan myös joitakin mainittuja nuoremman ikäluokan hakijoita. Palkkaus KVTES:n mukaisesti.

Kirjalliset, vapaamuotoiset hakemukset toimitettava 16.3.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Kangasniemen kunta, Tekniset palvelut, Otto Mannisen tie 2, 51200 KANGASNIEMI

Kirjekuoren päälle merkiksi teksti ”puistotyöhakemus”.

Päätökset valinnoista tehdään viikon 13 aikana ja niistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kunnanrakennusmestari Kalle Manninen,  kalle.manninen@kangasniemi.fi

2. Kesätyöpaikat 8.-9. luokkalaisille: 

Tarjolla kangasniemeläisille nuorille (8.-9. luokka) kahden viikon kesätyöjaksoja kunnan eri hallintoyksiköistä. Näistä kesätyöpaikoista tiedotetaan erikseen: wilma, koulu, some.  Lisätietoa antaa tarvittaessa nuorisotyöntekijä Henri Hokkanen, puh. 040 719 6849, henri.hokkanen@kangasniemi.fi

Kesätyöllistämistuet nuorten ja opiskelijoiden työllistämiseen:

Kangasniemen kunta myöntää kesätyöllistämistukea kangasniemeläisille yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille työnantajille. Työllistämisen tulee tapahtua 1.4.-30.9.2018. Tuki on max. 250 €/työllistetty/kk. Tukea maksetaan enintään 2 kk:n ajalta. Työllistettävän nuoren on oltava kangasniemeläinen koululainen tai opiskelija (14-24-vuotias), joka ei ole työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.

Lisätietoja antaa tarvittaessa elinkeinoasiamies Jukka Siikonen, puh. 0400 651 301,  jukka.siikonen@kangasniemi.fi

Tukihakemuslomake ohjeineen löytyy kunnantalon yhteispalvelupisteestä (YPP) tai  YRITTÄJÄT/AJANKOHTAISTA/Kesätyöllistämistukiohjeet ja -lomake.

TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU

VERTAISTUKI-ILLAT ERITYISLASTEN VANHEMMILLE

VERTAISTUKI-ILLAT ERITYISLASTEN VANHEMMILLE Toimintakeskus Kedossa keväällä 2018.

Vertaistuki-illoissa vanhemmat saavat:

 • vertaistukea muilta vanhemmilta
 • ohjausta ja neuvontaa tarvittaessa
 • iltakahvit suolaisen kanssa
 • lapsettoman hetken

Vertaistuki-illoissa lapset saavat:

 • ohjattua ja valvottua toimintaa vapaaehtoistoimintana paikallisten
  2. asteen opiskelijoiden toimesta
 • iltapalan

KEVÄÄN 2018 TAPAAMISET klo 17 – 19 Toimintakeskus Kedossa:

Tiistai 6.3.2018
Tiistai 3.4.2018
Tiistai 8.5.2018
Tiistai 5.6.2018

Ilmoittautumiset edellisen viikon perjantaihin mennessä tarjoilun ja lastenhoitojärjestelyjen vuoksi Heidi Keräselle numeroon 040 520 6698 tai sähköpostitse heidi.keranen@essote.fi

Tule mukaan!

Keväisin terveisin
Heidi Keränen, Essoten perhetyöntekijä
ja
Mervi Ylönen, kehitysvammapalveluiden avopalveluohjaaja


AVOIMEN PÄIVÄTOIMINNAN OHJELMA MAALISKUUSSA 2018

IKÄIHMISTEN AVOIN PÄIVÄTOIMINTA maaliskuussa 2018
Keskiviikkoisin klo 10.00 – 14.00
Otto Mannisen tie 5, 51200 Kangasniemi

Terveydenhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta klo 10.00 – 12.00.

Ke 7.3. MUISTIKAHVILA
• Klo 11.00 Jumppa
• Klo 12.00 Muistisairaan kohtaaminen / muistiluotsiasiantuntija Hanna Kuitunen

Ke 14.3. KULTTUURIPÄIVÄ
• Klo 11.00 Jumppaa musiikin tahdissa
• Klo 12.00 Näyttelijä Ismo Kotro esiintyy

Ke 21.3. PÄÄSIÄISPERINTEITÄ
• Klo 11.00 Tasapainojumppa
• Klo 12.00 Pääsiäisherkkuja Annen ja Tertun ohjeilla

Ke 28.3. EI TOIMINTAA – HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ!

Avoin päivätoiminta on kävijöille maksutonta. Tervetuloa mukaan!


Kunnanvaltuuston kokous 19.2.2018

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali,  19.2.2018 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2. Pöytäkirjan tarkastus
§ 3. Kangasniemen yläkoulun ja kirjaston rakennushanke / Kansis-keskus
§ 4. Kaavoituskatsaus 2017-2018, kaavoitusohjelma 2018
§ 5. Mäntykangas palveluasumisen yksikön rakennuksen myyminen Attendolle Oy:lle
§ 6. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 22.2.2018 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
talous- ja hallintojohtajan työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon ruokalassa klo 17.30.

Kangasniemellä 12.2.2018

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Lasten ilmoittaminen esi- ja perusopetukseen

Lasten ilmoittaminen esi- ja perusopetukseen

OPPIVELVOLLISUUS JA ESIOPETUKSEEN OSALLISTUMINEN

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia.  Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta (vuonna 2011 syntyneet). Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta järjestetään viitenä päivänä viikossa neljä tuntia päivässä.

OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN

Oppilaan koulupaikka määräytyy esi- ja perusopetuksessa perusopetuslain § 6 mukaan ensisijaisesti lähikouluperiaatteella siten, että kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun. Oppilaan huoltaja voi päättää, että lapsi hakeutuu muuhun kuin kunnan osoittamaan ensisijaiseen kouluun.  Tällöin oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen, ellei opetuksen järjestäjä päätä perustellusta hakemuksesta/syystä matkaedun myöntämisestä oppilaaksi oton yhteydessä.

LAPSEN ILMOITTAMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSEEN

Ilmoittautuminen tapahtuu 23.2.2018 mennessä sähköisesti Wilma-ohjelmassa. Riittää, että toinen huoltajista tekee ilmoittautumisen.
Tulevien esikoululaisten huoltajille on kirjeen mukana ohjeet kirjautumisesta. Ohjeessa on kerrottu myös, kuinka lisätään lapsi olemassa olevalle Wilma-tunnukselle, jos perheessä on jo koululaisia ennestään.

Linkki: Wilma

KULJETUS

Oppivelvollisilla lapsilla, joiden koulumatka on pidempi kuin viisi (5) kilometriä, on oikeus maksuttomaan kuljetukseen koulumatkoillaan. Esiopetukseen osallistuville sekä ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille järjestetään maksuton kuljetus, jos oppilaan koulumatka on yli kolme (3) kilometriä.

Linkki: Koulukuljetuksen ja -matkojen säännöt

Jos haette maksutonta koulukuljetusta lyhyemmälle koulumatkalle, täyttäkää hakemus:  Wilma

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Iltapäivätoimintaa järjestetään niissä kouluissa, joissa ryhmään tulee päivittäin vähintään viisi  1.-2.-luokkalaista tai erityisen tuen piirissä olevaa lasta. Ryhmään voidaan ottaa myös esiopetuksessa olevia lapsia. Toiminnan käynnistämiseksi ryhmässä tulee kuitenkin olla myös muita kuin esiopetuksen lapsia. Silloin kun mukana on esiopetusikäisiä lapsia, toiminta voidaan käynnistää jo, kun ryhmässä on päivittäin neljä lasta.

Iltapäivätoimintaan on mahdollista ilmoittautua sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta.

Erillistä aamupäivätoimintaa ei Kangasniemen kunnassa järjestetä, vaan varhaiskasvatukseen oikeutetuille lapsille (esikoululaiset) voivat hakea aamulle hoitopaikkaa DaisyNet-järjestelmän kautta.

Linkit:
Iltapäivätoiminta
– Wilma
DaisyNet

LISÄTIETOJA

Mikäli teille tulee kysyttävää koulutyöhön liittyen, keskustelemme mielellämme kanssanne:

Päivi Paappanen (Wilma-tunnukset)
toimistosihteeri, p. 040 678 1006
Mika Huovinen
vt. sivistys- ja hyvinvointijohtaja, p. 040 534 5785
Annukka Hukari
vs. alakoulujen rehtori, p. 040 760 9938
Henna Forss
päiväkodin johtaja, p. 040 678 3020

 

KANGASNIEMI MUKANA VENEMESSUILLA

Kangasniemi on mukana Helsingin Venemessuilla yhdessä muiden Mikkelin seudun kuntien kanssa 9.-18.2.2018. Puulan kalastusalueen, Puulan Veneseuran, Puula Toursin ja kunnan edustajia on paikalla osastolla 2c31 esittelemässä järviseutuamme.

Kutsu info-tilaisuuteen: Vanhuspalvelut Kangasniemellä

Vanhuspalvelut Kangasniemellä

Info-tilaisuus kangasniemeläisille

maanantaina 12.2. klo 18.00 Kangasniemi-salissa

 • Sote- ja maakuntauudistus
  • vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen, Essote
 • Vanhuspalvelut Kangasniemellä
  • palvelupäällikkö Marjo Räsänen, Essote
 • Mäntykangas palveluasumisen yksikön myynti Attendo Oy:lle
  • kunnanjohtaja Risto Nylund ja Marjo Räsänen

Tervetuloa!

HAKUILMOITUS: SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRKA

Kangasniemen kunta julistaa haettavaksi SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRAN.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja työskentelee kunnan johtoryhmässä ja vastaa kunnanjohtajan alaisuudessa kunnan sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialasta, osallistuu kunnan strategiseen suunnitteluun ja oman toimialueen kehittämiseen ja johtamiseen osana kunnan palveluita.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja ja vastaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan asioiden valmisteluista. Sivistys-ja hyvinvointijohtaja toimii esimiehenä rehtoreille (alakoulujen rehtori, yläkoulu-lukiorehtori), varhaiskasvatuksen esimies/päiväkodin johtaja sekä vapaa-aikatoimen työntekijöille (kulttuuri, kirjasto, liikunta, nuoriso). Lisäksi sivistys- ja hyvinvointijohtajan vastuualueeseen kuuluu Etelä-Savon terveys- ja hyvinvointipalvelut Ky:n ja tulevan maakuntauudistuksen vaatima hyvinvointiyhteistyö sekä hyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen kunnassa.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää esimiestyö- ja organisaation johtamiskokemusta sekä talouden hallintaa. Eduksi katsotaan kokemus opetustoimesta ja hyvinvointialalta. Lisäksi kunnanhallitus arvostaa hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kielitaitoa.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika ja valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palkkaus ja työehdot KVTES:n mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Virkaan tulee jättää hakemus Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi – Hakuavain: 166555). Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksesta sekä ansioluettelo.

Hakemus tulee jättää viimeistään maanantaina 26.02.2018 klo 12.00 mennessä.

Saapuneita hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja virasta antavat:

kunnanjohtaja Risto Nylund puh. 040 554 9417

kunnanhallituksen pj. Tapani Nykänen puh. 044 063 5258

sivistys- ja hyvinvointilautakunnan pj. Simo Hokkanen puh. 0400 645 159

Kangasniemi 15.01.2018

Kangasniemen kunnanhallitus