Category Archives: Uncategorized @fi

Kangasniemen hyvinvointikeskuksen toiminta kesällä 2019

Kangasniemen hyvinvointikeskus toimii kesän aikana normaaliajoin.

Lääkärin kiireellinen vastaanotto toimii Kangasniemellä ma – to klo 8 – 18,
pe klo 8 – 16 ja la klo 8 – 14, ajanvaraus puh. 015 7801 301 sekä 116 117.

Lääkäreiden vastaanotoille ajanvaraus (ei kiireellinen) ma – pe klo 8 – 10 ja
klo 13 – 15 puh. 015 7801 501.
Sairaanhoitajan puhelinneuvonta arkisin klo 8 – 9 puh. 015 7801 307 ja klo 14 – 15
puh. 015 7801 504.

Muuna aikana lääkäripäivystys on Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksessä.
Ajanvaraus yhteispäivystykseen Päivystysavun numerosta 116 117 ympäri vuorokauden.
Hätätapauksessa yleinen hätänumero 112.

Ulkopaikkakuntalaisten kiireelliset sairastumiset hoidetaan samoja periaatteita noudattaen kuin Kangasniemen kuntalaisten. Jatkohoidon tulee tapahtua yleensä omalla kotipaikkakunnalla.

Röntgenkuvauksiin sekä ultraäänitutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete.
Ajanvaraus arkisin klo 8 – 10 ja klo 13 – 15 puh. 015 7801 501.
Röntgenkuvauksia suoritetaan kesäkuukausina keskimäärin kerran viikossa. Ultraäänikuvauksia suoritetaan kerran kuukaudessa.

Laboratorion näytteenotto avoinna arkisin klo 7.10 – 11.30.
Näytteenoton ajanvaraus ma – pe klo 12- 14, puh. 044 717 8888 tai www.islab.fi/ajanvaraus

Fysioterapia toimii vajaalla henkilöstömäärällä lomien aikana.
Ajanvaraus ja apuvälineasiat ma – pe klo 8 – 9, puh. 040 591 7924.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut toimii vajaalla henkilöstömäärällä ajalla
10.6 – 30.9.2019. Lääkäripalveluita ei ole saatavilla 1.6.2019 alkaen.
Hoitajien puhelinaika on päivittäin klo 9 – 10, puhelinnumerot ovat 040 839 4232 (päihdetyöntekijä), 040 520 6693 ja 0400 676 264.

Neuvolat toimivat ajoittain vajaalla henkilöstömäärällä lomien aikana.
Puhelinaika ma – to klo 8.30 -9.00 ja klo 12. -12.30.
Perhesuunnittelu- ja äitiysneuvola, matkailijarokotukset puh. 040 731 6914,
lastenneuvola puh. 040 546 7660.

Hammashoidon ajanvaraus::
Essoten yhteinen hammashoidon ajanvarausnumero on 015 194 4410.
Puhelimeen vastataan arkisin klo 7.30 – 15.00 sekä viikonloppuisin ja
arkipyhinä klo 9 – 10.
Kangasniemen hammashoitola on suljettu 15.7.2019 – 11.8.2019.
Hammaslääkäripäivystys on tuolloin Mikkelissä. Hammashoidon ajanvarauksen
ollessa suljettuna kiireellisissä päivystystapauksissa on soitettava Päivystysapuun numeroon 116 117.

Lisätietoa sosiaali- ja terveyspalveluista www.essote.fi

Päivystysapu 116 117 palvelee ympäri vuorokauden 1.4.2019 alkaen

1.4.2019 alkaen Päivystysapu numerossa 116 117 palvelee Essoten alueen asiakkaita kiireelliseen hoitoon pääsyyn liittyvissä asioissa. Päivystysavun kautta tehdään ajanvaraus kiireelliseen hoitoon niinä aikoina, kun Kangasniemen hyvinvointikeskuksen vastaanottopalvelut ovat suljettuina.

Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä, yleensä alle vuorokauden kuluessa tapahtuvaa, arviointia ja hoitoa. Kyse on tilanteesta, jossa hoitoa ei voida siirtää seuraavaan päivään.

Kangasniemen hyvinvointikeskuksen ajanvarausnumerot ovat edelleen voimassa vastaanoton aukioloaikojen puitteissa seuraavasti:

  • Kiireellinen vastaanotto: ajanvaraus ma–to klo 8 – 18, pe klo 8 – 16 ja
    la klo 8 -14 puh. 015 780 1301
  • Ei-kiireellinen, normaali vastaanotto ajanvaraus ma–pe klo 8–10 ja
    klo 13–15 puh. 015 780 1501
  • Sairaanhoitajan puhelinneuvonta ma-pe klo 8–9 puh. 015 780 1307 ja
    klo 14–15 puh. 015 780 1504

Kysely kuntalaisille 17.3.2019 saakka

Vastaa kyselyyn – vastausaikaa jatkettu 17.3. saakka!

Kerro ajatuksiasi toiminnasta, joka edistäisi mielestäsi kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä toimenpiteistä, joilla kunnan viihtyisyyttä, eläväisyyttä ja maaseutumaista asumista voitaisiin edistää.

Kysely on osa kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelua, ja se on avoinna kuntalaisille 22.2. – 17.3.2019.

Siirry kyselyyn tästä

Hyvinvointikertomus on kunnassa ja tulevissa maakunnissa eri toimialojen yhdessä laatima tietopaketti asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Se on työväline, jonka avulla hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä suunnitellaan, seurataan, arvioidaan ja raportoidaan.

Kangasniemen kunta valmistelee hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa kuluvalle valtuustokaudelle. Hyvinvointikertomuksen ja siihen kuuluvan hyvinvointisuunnitelman on määrä olla valmis hyväksyttäväksi kesällä 2019.

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmisteluun liittyy kuntalaisten kuuleminen, jota toteutetaan mm. tämän kyselyn avulla.

 

 

 

 

ENSINEUVOLLA JA PÄIVYSTYKSELLÄ YHTEINEN PUHELINNUMERO 4.4.2018 ALKAEN

Essoten päivystyksen ja Ensineuvon numerot ovat yhdistyneet.

Ensineuvon numero 015 211 411 palvelee asiakkaita 4.4.2018 alkaen ympäri vuorokauden kaikissa hoidon tarpeen arviointiin liittyvissä asioissa.

Käytöstä jää pois päivystyksen numero 015 225 588. Tähän numeroon soitetut puhelut kääntyvät automaattisesti Ensineuvon numeroon.

Kangasniemellä toimitaan edelleen oman hyvinvointikeskuksen puhelinpalvelun kautta vastaanottopalvelujen aukioloaikoina.

Myös Hammashoidon ajanvarauksen ollessa suljettuna kiireellisissä päivystystapauksissa on soitettava Ensineuvoon p. 015 211 411.

Kangasniemen hyvinvointikeskuksen nettisivut löytyvät Essoten sivuilta TÄSTÄ


Lasten ilmoittaminen esi- ja perusopetukseen

Lasten ilmoittaminen esi- ja perusopetukseen

OPPIVELVOLLISUUS JA ESIOPETUKSEEN OSALLISTUMINEN

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia.  Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta (vuonna 2011 syntyneet). Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta järjestetään viitenä päivänä viikossa neljä tuntia päivässä.

OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN

Oppilaan koulupaikka määräytyy esi- ja perusopetuksessa perusopetuslain § 6 mukaan ensisijaisesti lähikouluperiaatteella siten, että kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun. Oppilaan huoltaja voi päättää, että lapsi hakeutuu muuhun kuin kunnan osoittamaan ensisijaiseen kouluun.  Tällöin oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen, ellei opetuksen järjestäjä päätä perustellusta hakemuksesta/syystä matkaedun myöntämisestä oppilaaksi oton yhteydessä.

LAPSEN ILMOITTAMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSEEN

Ilmoittautuminen tapahtuu 23.2.2018 mennessä sähköisesti Wilma-ohjelmassa. Riittää, että toinen huoltajista tekee ilmoittautumisen.
Tulevien esikoululaisten huoltajille on kirjeen mukana ohjeet kirjautumisesta. Ohjeessa on kerrottu myös, kuinka lisätään lapsi olemassa olevalle Wilma-tunnukselle, jos perheessä on jo koululaisia ennestään.

Linkki: Wilma

KULJETUS

Oppivelvollisilla lapsilla, joiden koulumatka on pidempi kuin viisi (5) kilometriä, on oikeus maksuttomaan kuljetukseen koulumatkoillaan. Esiopetukseen osallistuville sekä ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille järjestetään maksuton kuljetus, jos oppilaan koulumatka on yli kolme (3) kilometriä.

Linkki: Koulukuljetuksen ja -matkojen säännöt

Jos haette maksutonta koulukuljetusta lyhyemmälle koulumatkalle, täyttäkää hakemus:  Wilma

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Iltapäivätoimintaa järjestetään niissä kouluissa, joissa ryhmään tulee päivittäin vähintään viisi  1.-2.-luokkalaista tai erityisen tuen piirissä olevaa lasta. Ryhmään voidaan ottaa myös esiopetuksessa olevia lapsia. Toiminnan käynnistämiseksi ryhmässä tulee kuitenkin olla myös muita kuin esiopetuksen lapsia. Silloin kun mukana on esiopetusikäisiä lapsia, toiminta voidaan käynnistää jo, kun ryhmässä on päivittäin neljä lasta.

Iltapäivätoimintaan on mahdollista ilmoittautua sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta.

Erillistä aamupäivätoimintaa ei Kangasniemen kunnassa järjestetä, vaan varhaiskasvatukseen oikeutetuille lapsille (esikoululaiset) voivat hakea aamulle hoitopaikkaa DaisyNet-järjestelmän kautta.

Linkit:
Iltapäivätoiminta
– Wilma
DaisyNet

LISÄTIETOJA

Mikäli teille tulee kysyttävää koulutyöhön liittyen, keskustelemme mielellämme kanssanne:

Päivi Paappanen (Wilma-tunnukset)
toimistosihteeri, p. 040 678 1006
Mika Huovinen
vt. sivistys- ja hyvinvointijohtaja, p. 040 534 5785
Annukka Hukari
vs. alakoulujen rehtori, p. 040 760 9938
Henna Forss
päiväkodin johtaja, p. 040 678 3020

 

HAKUILMOITUS: SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRKA

Kangasniemen kunta julistaa haettavaksi SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRAN.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja työskentelee kunnan johtoryhmässä ja vastaa kunnanjohtajan alaisuudessa kunnan sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialasta, osallistuu kunnan strategiseen suunnitteluun ja oman toimialueen kehittämiseen ja johtamiseen osana kunnan palveluita.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja ja vastaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan asioiden valmisteluista. Sivistys-ja hyvinvointijohtaja toimii esimiehenä rehtoreille (alakoulujen rehtori, yläkoulu-lukiorehtori), varhaiskasvatuksen esimies/päiväkodin johtaja sekä vapaa-aikatoimen työntekijöille (kulttuuri, kirjasto, liikunta, nuoriso). Lisäksi sivistys- ja hyvinvointijohtajan vastuualueeseen kuuluu Etelä-Savon terveys- ja hyvinvointipalvelut Ky:n ja tulevan maakuntauudistuksen vaatima hyvinvointiyhteistyö sekä hyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen kunnassa.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää esimiestyö- ja organisaation johtamiskokemusta sekä talouden hallintaa. Eduksi katsotaan kokemus opetustoimesta ja hyvinvointialalta. Lisäksi kunnanhallitus arvostaa hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kielitaitoa.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika ja valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palkkaus ja työehdot KVTES:n mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Virkaan tulee jättää hakemus Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi – Hakuavain: 166555). Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksesta sekä ansioluettelo.

Hakemus tulee jättää viimeistään maanantaina 26.02.2018 klo 12.00 mennessä.

Saapuneita hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja virasta antavat:

kunnanjohtaja Risto Nylund puh. 040 554 9417

kunnanhallituksen pj. Tapani Nykänen puh. 044 063 5258

sivistys- ja hyvinvointilautakunnan pj. Simo Hokkanen puh. 0400 645 159

Kangasniemi 15.01.2018

Kangasniemen kunnanhallitus