Category Archives: Uncategorized @fi

VERTAISTUKI-ILLAT ERITYISLASTEN VANHEMMILLE

VERTAISTUKI-ILLAT ERITYISLASTEN VANHEMMILLE Toimintakeskus Kedossa keväällä 2018.

Vertaistuki-illoissa vanhemmat saavat:

  • vertaistukea muilta vanhemmilta
  • ohjausta ja neuvontaa tarvittaessa
  • iltakahvit suolaisen kanssa
  • lapsettoman hetken

Vertaistuki-illoissa lapset saavat:

  • ohjattua ja valvottua toimintaa vapaaehtoistoimintana paikallisten
    2. asteen opiskelijoiden toimesta
  • iltapalan

KEVÄÄN 2018 TAPAAMISET klo 17 – 19 Toimintakeskus Kedossa:

Tiistai 6.3.2018
Tiistai 3.4.2018
Tiistai 8.5.2018
Tiistai 5.6.2018

Ilmoittautumiset edellisen viikon perjantaihin mennessä tarjoilun ja lastenhoitojärjestelyjen vuoksi Heidi Keräselle numeroon 040 520 6698 tai sähköpostitse heidi.keranen@essote.fi

Tule mukaan!

Keväisin terveisin
Heidi Keränen, Essoten perhetyöntekijä
ja
Mervi Ylönen, kehitysvammapalveluiden avopalveluohjaaja


AVOIMEN PÄIVÄTOIMINNAN OHJELMA MAALISKUUSSA 2018

IKÄIHMISTEN AVOIN PÄIVÄTOIMINTA maaliskuussa 2018
Keskiviikkoisin klo 10.00 – 14.00
Otto Mannisen tie 5, 51200 Kangasniemi

Terveydenhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta klo 10.00 – 12.00.

Ke 7.3. MUISTIKAHVILA
• Klo 11.00 Jumppa
• Klo 12.00 Muistisairaan kohtaaminen / muistiluotsiasiantuntija Hanna Kuitunen

Ke 14.3. KULTTUURIPÄIVÄ
• Klo 11.00 Jumppaa musiikin tahdissa
• Klo 12.00 Näyttelijä Ismo Kotro esiintyy

Ke 21.3. PÄÄSIÄISPERINTEITÄ
• Klo 11.00 Tasapainojumppa
• Klo 12.00 Pääsiäisherkkuja Annen ja Tertun ohjeilla

Ke 28.3. EI TOIMINTAA – HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ!

Avoin päivätoiminta on kävijöille maksutonta. Tervetuloa mukaan!


Lasten ilmoittaminen esi- ja perusopetukseen

Lasten ilmoittaminen esi- ja perusopetukseen

OPPIVELVOLLISUUS JA ESIOPETUKSEEN OSALLISTUMINEN

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia.  Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta (vuonna 2011 syntyneet). Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta järjestetään viitenä päivänä viikossa neljä tuntia päivässä.

OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN

Oppilaan koulupaikka määräytyy esi- ja perusopetuksessa perusopetuslain § 6 mukaan ensisijaisesti lähikouluperiaatteella siten, että kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun. Oppilaan huoltaja voi päättää, että lapsi hakeutuu muuhun kuin kunnan osoittamaan ensisijaiseen kouluun.  Tällöin oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen, ellei opetuksen järjestäjä päätä perustellusta hakemuksesta/syystä matkaedun myöntämisestä oppilaaksi oton yhteydessä.

LAPSEN ILMOITTAMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSEEN

Ilmoittautuminen tapahtuu 23.2.2018 mennessä sähköisesti Wilma-ohjelmassa. Riittää, että toinen huoltajista tekee ilmoittautumisen.
Tulevien esikoululaisten huoltajille on kirjeen mukana ohjeet kirjautumisesta. Ohjeessa on kerrottu myös, kuinka lisätään lapsi olemassa olevalle Wilma-tunnukselle, jos perheessä on jo koululaisia ennestään.

Linkki: Wilma

KULJETUS

Oppivelvollisilla lapsilla, joiden koulumatka on pidempi kuin viisi (5) kilometriä, on oikeus maksuttomaan kuljetukseen koulumatkoillaan. Esiopetukseen osallistuville sekä ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille järjestetään maksuton kuljetus, jos oppilaan koulumatka on yli kolme (3) kilometriä.

Linkki: Koulukuljetuksen ja -matkojen säännöt

Jos haette maksutonta koulukuljetusta lyhyemmälle koulumatkalle, täyttäkää hakemus:  Wilma

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Iltapäivätoimintaa järjestetään niissä kouluissa, joissa ryhmään tulee päivittäin vähintään viisi  1.-2.-luokkalaista tai erityisen tuen piirissä olevaa lasta. Ryhmään voidaan ottaa myös esiopetuksessa olevia lapsia. Toiminnan käynnistämiseksi ryhmässä tulee kuitenkin olla myös muita kuin esiopetuksen lapsia. Silloin kun mukana on esiopetusikäisiä lapsia, toiminta voidaan käynnistää jo, kun ryhmässä on päivittäin neljä lasta.

Iltapäivätoimintaan on mahdollista ilmoittautua sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta.

Erillistä aamupäivätoimintaa ei Kangasniemen kunnassa järjestetä, vaan varhaiskasvatukseen oikeutetuille lapsille (esikoululaiset) voivat hakea aamulle hoitopaikkaa DaisyNet-järjestelmän kautta.

Linkit:
Iltapäivätoiminta
– Wilma
DaisyNet

LISÄTIETOJA

Mikäli teille tulee kysyttävää koulutyöhön liittyen, keskustelemme mielellämme kanssanne:

Päivi Paappanen (Wilma-tunnukset)
toimistosihteeri, p. 040 678 1006
Mika Huovinen
vt. sivistys- ja hyvinvointijohtaja, p. 040 534 5785
Annukka Hukari
vs. alakoulujen rehtori, p. 040 760 9938
Henna Forss
päiväkodin johtaja, p. 040 678 3020

 

HAKUILMOITUS: SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRKA

Kangasniemen kunta julistaa haettavaksi SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRAN.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja työskentelee kunnan johtoryhmässä ja vastaa kunnanjohtajan alaisuudessa kunnan sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialasta, osallistuu kunnan strategiseen suunnitteluun ja oman toimialueen kehittämiseen ja johtamiseen osana kunnan palveluita.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja ja vastaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan asioiden valmisteluista. Sivistys-ja hyvinvointijohtaja toimii esimiehenä rehtoreille (alakoulujen rehtori, yläkoulu-lukiorehtori), varhaiskasvatuksen esimies/päiväkodin johtaja sekä vapaa-aikatoimen työntekijöille (kulttuuri, kirjasto, liikunta, nuoriso). Lisäksi sivistys- ja hyvinvointijohtajan vastuualueeseen kuuluu Etelä-Savon terveys- ja hyvinvointipalvelut Ky:n ja tulevan maakuntauudistuksen vaatima hyvinvointiyhteistyö sekä hyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen kunnassa.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää esimiestyö- ja organisaation johtamiskokemusta sekä talouden hallintaa. Eduksi katsotaan kokemus opetustoimesta ja hyvinvointialalta. Lisäksi kunnanhallitus arvostaa hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kielitaitoa.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika ja valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palkkaus ja työehdot KVTES:n mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Virkaan tulee jättää hakemus Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi – Hakuavain: 166555). Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksesta sekä ansioluettelo.

Hakemus tulee jättää viimeistään maanantaina 26.02.2018 klo 12.00 mennessä.

Saapuneita hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja virasta antavat:

kunnanjohtaja Risto Nylund puh. 040 554 9417

kunnanhallituksen pj. Tapani Nykänen puh. 044 063 5258

sivistys- ja hyvinvointilautakunnan pj. Simo Hokkanen puh. 0400 645 159

Kangasniemi 15.01.2018

Kangasniemen kunnanhallitus

 

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2018

Ikäihmisten palveluopas 2018 (Essote / Kangasniemi) on päivitetty. Opas on kohdennettu erityisesti ikääntyneiden käyttöön. Erityistä oppaassa ovat suuri kirjainkoko (fontti Arial 16), lyhyet, selkeät infot ja yhteystiedot ikäihmisille suunnatuista palveluista.

Opas löytyy Essote / Kangasniemen hyvinvointikeskuksen nettisivujen vanhus- ja vammaispalvelut / Kotihoito -osiosta KLIKKAA TÄSTÄ 

Oppaan paperiversiota voi myös kysyä Kangasniemen hyvinvointikeskuksen vastaanotosta ja kunnan asiointipisteestä. Sitä tulostetaan tarpeen mukaan myös kotihoidon ja ikäihmisten päivätoiminnan asiakkaille. Opasta voi pyytää myös palveluohjaajan ja muistihoitajan vastaanotolla.


SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2018

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2018

KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET

julistetaan haettaviksi 31.1.2018 mennessä
Kulttuuritoimi: toiminta-avustus rekisteröidyille taide- ja
kulttuurijärjestöille.
Liikuntatoimi: perusavustus urheiluseurojen ja liikuntatyötä
tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseen.
Nuorisotoimi: toiminta-avustus nuorisoyhdistysten sääntömääräiseen
toimintaan, muuhun nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan.
Hakemuskaavakkeet alla olevasta linkistä tai vapaa-aikatoimistosta,
Otto Mannisen tie 2, puh. 040 5964692.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta.

Vuosiavustushakemuslomake_SIHYLTK_15.12.2017_HYVÄKSYTTY.090227a68035b117

OMAISHOITAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄN KOKOONTUMISET TAMMI-TOUKOKUUSSA 2018

OMAISHOITAJIEN  VERTAISTUKIRYHMÄ omaishoitoperheille ja asiasta kiinnostuneille

Seurakuntakodin alasalissa torstaisin klo 12 – 13.30.

Kokoontumiskertojen aiheet tammi-toukokuussa 2018:

11.1. Kuulumiset

18.1  Leena Haveri: palveluseteli

25.1  Fysioterapeutti: rentoutus

1.2    Essote/omaishoitajat: ohjeita kotiliikuntaan, Ville Salminen

8.2    Terveyttä lautaselta

15.2  Vanhus- ja vammaisneuvosto: pj Helvi Marttinen

22.2  Fysioterapeutti: keppijumppa

1.3    Essote/omaishoitajat: jaksohoito, Tuula Sallinen

8.3    Psykologi Sanna Hokkanen Tervaniemessä

15.3  Avoin

22.3  Fysioterapeutti: vetreyttä kuminauhalla

5.4    Essote/omaishoitajat: Ossi-hanke, Ulla-Maija Hokkanen

12.4  Mielenterveystoimisto sh Marjaana Ylönen: Kun mieltä painaa

19.4  Apteekki: oikea lääke, oikea aika, oikea tapa

26.4  Fysioterapeutti: tasapainoharjoitteita

3.5    Essote/omaishoitajat: ajankohtaista, Ulla Riikonen

17.5  Retki Koulurannan toimintakeskukseen

24.5  Fysioterapeutti: sauvakävely

Kuntosalivuoro  tiistaisin klo 9-10.
Fysioterapeutti mukana 16.1, 13.2, 13.3, 10.4 ja 8.5

Essote / Kangasniemen kotihoito       Vertaisohjaajat

Ulla Riikonen                                               Ritva Alanne                       Lea Kömi
040 731 6918                                              050 325 4939                      040 848 5423

HYVINVOINTIKESKUKSEN VASTAANOTON AUKIOLOAJAT 8.1.2018 ALKAEN

KANGASNIEMEN HYVINVOINTIKESKUKSEN VASTAANOTON AUKIOLOAJAT 8.1.2018 ALKAEN:

Lääkäreiden vastaanotot:
Kiireellinen vastaanotto, ajanvaraus ma–to klo 8–18, pe klo 8-16 ja la klo 8–14
puh. 015 780 1301
Ei-kiireellinen, normaali vastaanotto, ajanvaraus ma–pe klo 8–10 ja 13–15
puh. 015 780 1501

Sairaanhoitajan puhelinneuvonta / vastaanotto:
Arkisin klo 8–9 puh. 015 780 1307
Arkisin klo 14–15 puh. 015 780 1504
Vastaukset asiakkaiden kysymyksiin ja ohjaus tarvittaessa sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle.

Muuna aikana lääkäripäivystys Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Ensineuvo palvelee numerossa 015 211 411 arkisin klo 7 – 21 sekä viikonloppuisin ja
arkipyhinä klo 7 – 15.

Yöaikaan klo 21 – 7 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 15 – 7 monitoimijapäivystys numerossa 015 225 588 auttaa äkillisissä terveysongelmissa ja kriiseissä. Välitön ensiapu ja sairaankuljetus hätäkeskuksesta puh. 112.