All posts by Sari Akkanen

LOMITUSTUKI

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksissaan 26.3.2018 ja 7.5.2018 jatkaa kuntakohtaista tukea viljelijöiden lomapäivien pitämiseksi siten, että max tuki on 6 eur/tunti ja max 60 tuntia/vuosi/yrittäjä.

Lomitustukea voi hakea erillisellä hakulomakkeella, joita on saatavana kunnan neuvonnasta. Hakulomake on saatavissa myös kunnan nettisivuilta YRITTÄJÄT/MAASEUTU- JA LOMITUSPALVELUT -kohdasta http://www.kangasniemi.fi/yrittajat/maaseutu-ja-lomituspalvelut/

Hakulomakkeet liitteineen voi palauttaa joko kunnan neuvontaan tai postitse osoitteella Kangasniemen kunta, Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi, kuoreen maininta  – Lomitustuki.

Haku on kaksi kertaa vuodessa 30.6. ja 31.1. mennessä. Lisätietoja saa  tarvittaessa Arto Pulkkiselta 0400-651 302.

KUNNANVALTUUSTON 11.6.2018 KOKOUSKUTSU

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali,
11.6.2018 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
§ 14. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 15. Pöytäkirjan tarkastus
§ 16. Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja kunnanvaltuustoon
§ 17. Lapaskankaan teollisuusalue / Asemakaavan laajennus
§ 18. Henkilöstöraportti 2017
§ 19. Tilinpäätös 2017
§ 20. Arviointikertomus vuodelta 2017
§ 21. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
§ 22. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017
§ 23. Valtuustoaloitteet 2017-2018
§ 24. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 15.6.2018 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
hallintopäällikön työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon ruokalassa klo 17.30.

Kangasniemellä 4.6.2018

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous 28.5.2018

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali,
28.5.2018 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
§ 6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 7. Pöytäkirjan tarkastus
§ 8. Essoten vuoden 2017 maksuosuus
§ 9. Mikkelin seudun yhteistoimintasopimus
§ 10. Meijerin alueen asemakaavan muutos
§ 11. Asemakaavan laajennus Salmelan alueella
§ 12. Ketunkolon alueen asemakaavoitus
§ 13. Valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen 1.1-30.4.2018
§ 14. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 1.6.2018 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
hallintopäällikön työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon ruokalassa klo 17.30.

Kangasniemellä 21.5.2018

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

ELYn hankkimat Kangasniemen kautta kulkevat vuorot

ELYn hankkimat Kangasniemen kautta kulkevat vuorot.  Ko. liikenteenharjoittajilta voisi kysyä tarkempia aikataulutietoja välipysäkeistä (tiedottamisvastuu yrityksillä).  

Soisalon Liikenne Oy

Kangasniemi-Mikkeli

M-P

7:50

8:45

 

Mikkeli-Kangasniemi

M-P

16:30

17:15

 

Kohteessa 2 tulee käydä Mikkelin kau-
pungin Waltti-liput Mikkelin kaupungin
alueella

 

 

 

 

Anssin Tilausliikenne Oy

Kangasniemi – Pieksämäki

Koulp

6:50

8:05

 

Pieksämäki – Kangasniemi

Koulp

14:40

15:50


Jatkettu optiolla 2.6.2019 saakka

Savonlinja Oy

Mikkeli-Kangasniemi-Jyväskylä

M-P

6:00

7:45

Savonlinja Oy

Jyväskylä-Kangasniemi-Mikkeli

M-P

18:00

19:45

 Näiden lisäksi Savonlinja Oy:lla on useita markkinaehtoisia vuoroja, jotka löytyvät myös Matkahuollon aikatauluneuvonnasta

Kunnanvaltuuston kokous 19.2.2018

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali,  19.2.2018 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2. Pöytäkirjan tarkastus
§ 3. Kangasniemen yläkoulun ja kirjaston rakennushanke / Kansis-keskus
§ 4. Kaavoituskatsaus 2017-2018, kaavoitusohjelma 2018
§ 5. Mäntykangas palveluasumisen yksikön rakennuksen myyminen Attendolle Oy:lle
§ 6. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 22.2.2018 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
talous- ja hallintojohtajan työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon ruokalassa klo 17.30.

Kangasniemellä 12.2.2018

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kutsu info-tilaisuuteen: Vanhuspalvelut Kangasniemellä

Vanhuspalvelut Kangasniemellä

Info-tilaisuus kangasniemeläisille

maanantaina 12.2. klo 18.00 Kangasniemi-salissa

  • Sote- ja maakuntauudistus
    • vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen, Essote
  • Vanhuspalvelut Kangasniemellä
    • palvelupäällikkö Marjo Räsänen, Essote
  • Mäntykangas palveluasumisen yksikön myynti Attendo Oy:lle
    • kunnanjohtaja Risto Nylund ja Marjo Räsänen

Tervetuloa!

HAKUILMOITUS: SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRKA

Kangasniemen kunta julistaa haettavaksi SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRAN.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja työskentelee kunnan johtoryhmässä ja vastaa kunnanjohtajan alaisuudessa kunnan sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialasta, osallistuu kunnan strategiseen suunnitteluun ja oman toimialueen kehittämiseen ja johtamiseen osana kunnan palveluita.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja ja vastaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan asioiden valmisteluista. Sivistys-ja hyvinvointijohtaja toimii esimiehenä rehtoreille (alakoulujen rehtori, yläkoulu-lukiorehtori), varhaiskasvatuksen esimies/päiväkodin johtaja sekä vapaa-aikatoimen työntekijöille (kulttuuri, kirjasto, liikunta, nuoriso). Lisäksi sivistys- ja hyvinvointijohtajan vastuualueeseen kuuluu Etelä-Savon terveys- ja hyvinvointipalvelut Ky:n ja tulevan maakuntauudistuksen vaatima hyvinvointiyhteistyö sekä hyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen kunnassa.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää esimiestyö- ja organisaation johtamiskokemusta sekä talouden hallintaa. Eduksi katsotaan kokemus opetustoimesta ja hyvinvointialalta. Lisäksi kunnanhallitus arvostaa hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kielitaitoa.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika ja valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palkkaus ja työehdot KVTES:n mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Virkaan tulee jättää hakemus Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi – Hakuavain: 166555). Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksesta sekä ansioluettelo.

Hakemus tulee jättää viimeistään maanantaina 26.02.2018 klo 12.00 mennessä.

Saapuneita hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja virasta antavat:

kunnanjohtaja Risto Nylund puh. 040 554 9417

kunnanhallituksen pj. Tapani Nykänen puh. 044 063 5258

sivistys- ja hyvinvointilautakunnan pj. Simo Hokkanen puh. 0400 645 159

Kangasniemi 15.01.2018

Kangasniemen kunnanhallitus

 

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous 18.12.2017 klo 18.00 Kangasniemi-salissa

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous,  Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali,
18.12.2017 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
§ 73. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 74. Pöytäkirjan tarkastus
§ 75. Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen
jäsenkuntien valtuustojen kokouksissa
§ 76. Sidonnaisuusrekisteri
§ 77. Kangasniemen kuntastrategia
§ 78. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020
§ 79. Vakanssit 1.1.2018
§ 80. Kangasniemen kunnan hallintosääntö
§ 81. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 22.12.2017 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
talous- ja hallintojohtajan työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon aulassa klo 17.30.

Kangasniemellä 11.12.2017

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja