All posts by Sari Akkanen

Kunnanvaltuuston kokous 19.2.2018

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali,  19.2.2018 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2. Pöytäkirjan tarkastus
§ 3. Kangasniemen yläkoulun ja kirjaston rakennushanke / Kansis-keskus
§ 4. Kaavoituskatsaus 2017-2018, kaavoitusohjelma 2018
§ 5. Mäntykangas palveluasumisen yksikön rakennuksen myyminen Attendolle Oy:lle
§ 6. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 22.2.2018 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
talous- ja hallintojohtajan työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon ruokalassa klo 17.30.

Kangasniemellä 12.2.2018

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kutsu info-tilaisuuteen: Vanhuspalvelut Kangasniemellä

Vanhuspalvelut Kangasniemellä

Info-tilaisuus kangasniemeläisille

maanantaina 12.2. klo 18.00 Kangasniemi-salissa

  • Sote- ja maakuntauudistus
    • vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen, Essote
  • Vanhuspalvelut Kangasniemellä
    • palvelupäällikkö Marjo Räsänen, Essote
  • Mäntykangas palveluasumisen yksikön myynti Attendo Oy:lle
    • kunnanjohtaja Risto Nylund ja Marjo Räsänen

Tervetuloa!

HAKUILMOITUS: SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRKA

Kangasniemen kunta julistaa haettavaksi SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRAN.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja työskentelee kunnan johtoryhmässä ja vastaa kunnanjohtajan alaisuudessa kunnan sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialasta, osallistuu kunnan strategiseen suunnitteluun ja oman toimialueen kehittämiseen ja johtamiseen osana kunnan palveluita.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja ja vastaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan asioiden valmisteluista. Sivistys-ja hyvinvointijohtaja toimii esimiehenä rehtoreille (alakoulujen rehtori, yläkoulu-lukiorehtori), varhaiskasvatuksen esimies/päiväkodin johtaja sekä vapaa-aikatoimen työntekijöille (kulttuuri, kirjasto, liikunta, nuoriso). Lisäksi sivistys- ja hyvinvointijohtajan vastuualueeseen kuuluu Etelä-Savon terveys- ja hyvinvointipalvelut Ky:n ja tulevan maakuntauudistuksen vaatima hyvinvointiyhteistyö sekä hyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen kunnassa.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää esimiestyö- ja organisaation johtamiskokemusta sekä talouden hallintaa. Eduksi katsotaan kokemus opetustoimesta ja hyvinvointialalta. Lisäksi kunnanhallitus arvostaa hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kielitaitoa.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika ja valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palkkaus ja työehdot KVTES:n mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Virkaan tulee jättää hakemus Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi – Hakuavain: 166555). Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksesta sekä ansioluettelo.

Hakemus tulee jättää viimeistään maanantaina 26.02.2018 klo 12.00 mennessä.

Saapuneita hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja virasta antavat:

kunnanjohtaja Risto Nylund puh. 040 554 9417

kunnanhallituksen pj. Tapani Nykänen puh. 044 063 5258

sivistys- ja hyvinvointilautakunnan pj. Simo Hokkanen puh. 0400 645 159

Kangasniemi 15.01.2018

Kangasniemen kunnanhallitus

 

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous 18.12.2017 klo 18.00 Kangasniemi-salissa

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous,  Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali,
18.12.2017 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
§ 73. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 74. Pöytäkirjan tarkastus
§ 75. Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen
jäsenkuntien valtuustojen kokouksissa
§ 76. Sidonnaisuusrekisteri
§ 77. Kangasniemen kuntastrategia
§ 78. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020
§ 79. Vakanssit 1.1.2018
§ 80. Kangasniemen kunnan hallintosääntö
§ 81. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 22.12.2017 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
talous- ja hallintojohtajan työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon aulassa klo 17.30.

Kangasniemellä 11.12.2017

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous 13.11.2017 klo 18.00 Kangasniemisalissa

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali, 13.11.2017 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
§ 68. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 69. Pöytäkirjan tarkastus
§ 70.
Veroprosentit vuodelle 2018
§ 71.
Rakennusjärjestys
§ 72. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä 17.11.2017 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla, talous- ja hallintojohtajan työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kunnanvaltuutetuille ja yleisölle kahvit kunnantalon ruokalassa klo 17.30.

Kangasniemellä 7.11.2017

Tommi Vehmala kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 16.10.2017 KLO 18.00 KANGASNIEMI-SALISSSA

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali, 16.10.2017 klo 18.00

Käsiteltävät asiat

§ 62. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 63. Pöytäkirjan tarkastus
§ 64.
Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1-31.8.2017
§ 65.
Selvitykset arviointikertomuksesta vuodelta 2016 nousseisiin kohteisiin
§ 66.
Eron myöntäminen Puulan seutuopiston opistolautakunnan varajäsenyydestä
§ 67. Kunnanjohtajan virka
§ 68. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä 20.10..2017 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla, talous- ja hallintojohtajan työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kunnanvaltuutetuille ja yleisölle kahvit kunnantalon ruokalassa klo 17.30.

Kangasniemellä 11.10.2017

Tommi Vehmala kunnanvaltuuston puheenjohtaja