All posts by Sari Akkanen

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 17.12.2018

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous Kangasniemen kunnantalolla Kangasniemi-salissa 17.12.2018 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
§ 37. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 38. Pöytäkirjan tarkastus
§ 39. Eroilmoitus luottamustehtävästä
§ 40. Likoniemen ranta-asemakaava
§ 41. Sidonnaisuusrekisteri
§ 42.Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 ja 2021
§ 43. Vakanssiluettelon päivitys 1.1.2019 alkaen
§ 44. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 21.12.2018 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
hallintopäällikön työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon aulassa klo 17.30.

Kangasniemellä 10.12.2018

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kunnanvaltuuston kokous 12.11.2018

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali, 12.11.2018 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
§ 32. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 33. Pöytäkirjan tarkastus
§ 34. Eroilmoitus luottamustehtävästä
§ 35. Veroprosentit vuodelle 2019
§ 36. Työhyvinvointikysely
§ 37. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 16.11.2018 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
hallintopäällikön työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon ruokalassa klo 17.30.

Kangasniemellä 5.11.2018

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kunnanvaltuuston kokous 16.10.2018

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali,
15.10.2018 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
§ 25. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 26. Pöytäkirjan tarkastus
§ 27. Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutuminen 1.1-31.8.2018
§ 28. Lisämäärärahan hakeminen / Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuualue
§ 29. Selvitykset arviointikertomuksesta 2017 nousseisiin kohteisiin
§ 30. Kuntatodistusohjelmalimiitin korotus / Kuntarahoitus
§ 31. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 19.10.2018 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
hallintopäällikön työhuoneessa.

Kangasniemellä 8.10.2018

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

STIPENDIEN MYÖNTÄMINEN AMMATTIIN OPISKELEVILLE KANGASNIEMELÄISILLE

Kangasniemen kunnanhallitus julistaa Vilma ja Eino Hokkasen rahastosta myönnettävät stipendit haettavaksi 19.10.2018 mennessä. Hokkasten testamentin mukaisesti rahaston vuotuinen tuotto jaetaan stipendeinä ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa opiskeleville vähävaraisille kangasniemeläisille oppilaille ja opiskelijoille.

Kunnanhallitus suorittaa stipendien jaon sosiaalitoimen lausunnon pohjalta.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää selvitys opiskelusta ja hakijan taloudellisesta tilanteesta. Hakemukset tulee toimittaa Kangasniemen kunnanhallitukselle osoitteeseen Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi.

Hakemuksen voi jättää myös sähköisesti Kangasniemen sähköisen asioinnin kautta: https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/kangasniemi/Aloita

Tarkempia tietoja antavat sosiaalityöntekijät.

Kangasniemellä 24.9.2018
KANGASNIEMEN KUNNANHALLITUS

 

LOMITUSTUKI

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksissaan 26.3.2018 ja 7.5.2018 jatkaa kuntakohtaista tukea viljelijöiden lomapäivien pitämiseksi siten, että max tuki on 6 eur/tunti ja max 60 tuntia/vuosi/yrittäjä.

Lomitustukea voi hakea erillisellä hakulomakkeella, joita on saatavana kunnan neuvonnasta. Hakulomake on saatavissa myös kunnan nettisivuilta YRITTÄJÄT/MAASEUTU- JA LOMITUSPALVELUT -kohdasta http://www.kangasniemi.fi/yrittajat/maaseutu-ja-lomituspalvelut/

Hakulomakkeet liitteineen voi palauttaa joko kunnan neuvontaan tai postitse osoitteella Kangasniemen kunta, Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi, kuoreen maininta  – Lomitustuki.

Haku on kaksi kertaa vuodessa 30.6. ja 31.1. mennessä. Lisätietoja saa  tarvittaessa Arto Pulkkiselta 0400-651 302.

KUNNANVALTUUSTON 11.6.2018 KOKOUSKUTSU

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali,
11.6.2018 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
§ 14. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 15. Pöytäkirjan tarkastus
§ 16. Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja kunnanvaltuustoon
§ 17. Lapaskankaan teollisuusalue / Asemakaavan laajennus
§ 18. Henkilöstöraportti 2017
§ 19. Tilinpäätös 2017
§ 20. Arviointikertomus vuodelta 2017
§ 21. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
§ 22. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017
§ 23. Valtuustoaloitteet 2017-2018
§ 24. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 15.6.2018 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
hallintopäällikön työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon ruokalassa klo 17.30.

Kangasniemellä 4.6.2018

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous 28.5.2018

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali,
28.5.2018 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
§ 6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 7. Pöytäkirjan tarkastus
§ 8. Essoten vuoden 2017 maksuosuus
§ 9. Mikkelin seudun yhteistoimintasopimus
§ 10. Meijerin alueen asemakaavan muutos
§ 11. Asemakaavan laajennus Salmelan alueella
§ 12. Ketunkolon alueen asemakaavoitus
§ 13. Valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen 1.1-30.4.2018
§ 14. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 1.6.2018 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
hallintopäällikön työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon ruokalassa klo 17.30.

Kangasniemellä 21.5.2018

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

ELYn hankkimat Kangasniemen kautta kulkevat vuorot

ELYn hankkimat Kangasniemen kautta kulkevat vuorot.  Ko. liikenteenharjoittajilta voisi kysyä tarkempia aikataulutietoja välipysäkeistä (tiedottamisvastuu yrityksillä).  

Soisalon Liikenne Oy

Kangasniemi-Mikkeli

M-P

7:50

8:45

 

Mikkeli-Kangasniemi

M-P

16:30

17:15

 

Kohteessa 2 tulee käydä Mikkelin kau-
pungin Waltti-liput Mikkelin kaupungin
alueella

 

 

 

 

Anssin Tilausliikenne Oy

Kangasniemi – Pieksämäki

Koulp

6:50

8:05

 

Pieksämäki – Kangasniemi

Koulp

14:40

15:50


Jatkettu optiolla 2.6.2019 saakka

Savonlinja Oy

Mikkeli-Kangasniemi-Jyväskylä

M-P

6:00

7:45

Savonlinja Oy

Jyväskylä-Kangasniemi-Mikkeli

M-P

18:00

19:45

 Näiden lisäksi Savonlinja Oy:lla on useita markkinaehtoisia vuoroja, jotka löytyvät myös Matkahuollon aikatauluneuvonnasta